Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Ingram Micro Mobility Norway AS til forbrukere.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på Ingram Micro Mobility Norway er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

For å kunne handle hos Ingram Micro Mobility Norway AS må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til kunder i Norge unntatt Svalbard.

Parter
 • “Selger er:
 • Organisasjonsnummer 961 425 905
 • Ingram Micro Mobility AS
 • Brynsveien 3, 0667 OSLO
 • Postboks 6217 Etterstad
 • 0603 Oslo
 • Telefon 815 68 605
 • E-post: telio@moobi.com
 • og blir i det følgende benevnt eller referert til som «Ingram», “vi” eller “oss” eller "våre".

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.”

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den pris- eller produktinformasjon gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom den pris vi har oppgitt eller fakturert skyldtes en skrive- eller trykk feil og denne feil har resultert i en lavere pris enn den gjeldende markedspris på detaljistnivå.

Videre forbeholder vi oss retten til å avvise eller kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller ikke lenger tilgjengelig fra våre leverandører. I slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hvilke produkter vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere din bestilling.

Priser
Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift, eventuelle miljøgebyr og andre avgifter og gebyrer vi kan eller skal oppkreve ved videresalg. Totalprisen for kjøpet vil fremkomme før du legger din bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling
Kjøpesummen kan gjøres opp ved forskuddsbetaling, men hvis dette ikke er avtalt skal betaling skje ved postoppkrav. Uavhentede eller ikke-betalte leveranser vil bli belastet et gebyr på kr 250 for å dekke våre utlegg til returhåndtering fra poststedet. Oppkravsgebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktenes tap og skade inntil de overtas av deg, det vil si på det tidspunkt produktene avhentes på poststedet eller kommer i din besittelse. Vi garanterer ikke at levering vil skje på det tidspunkt vi har bekreftet, men vil gjøre det vi kan for at produktene blir avsendt i samsvar med vår bekreftelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om forsinkelsen, sammen med informasjon om når vi forventer at levering kan skje, eller om produktene er forsinket på grunn av at de er utsolgt.

Hvis forsinkelsen er vesentlig, kan du heve bestillingen og vi vil tilbakebetale ethvert forskuddsbetalt beløp uten ugrunnet opphold.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene er det din plikt, uten ugrunnet opphold, å undersøke om leveransen er i samsvar med din bestilling og vår ordrebekreftelse, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har synlige feil eller mangler. Ved synlige mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid etter mottak av produktene.

Reklamasjon og Garanti
Vi avgir ingen garantier for produktene, men henviser til de garantier som gis av den enkelte produsent og medfølger produktene eller tilgjengelig på den enkelte produsents webside.

Dersom produktene etter installasjon og bruk viser seg å ha feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen. I enkelte tilfeller kan du bli henvist til å kontakte produsenten direkte for å reklamere over feil eller mangler, eller rette krav under produsentens garanti.

Retten til å reklamere gjelder i to (2) år etter at du mottok produktet, eller fem (5) år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon er uavhengig av og kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11. For mobiltelefoner er reklamasjonstiden for tiden fem (5) år.

Angrerett

Generelt. Hvis ditt kjøp inkludert frakt og alle kostnader overstiger kr 300 gir Angrerettloven deg rett til å fragå ditt kjøp. Angreretten forutsetter dog at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om at du vil fragå kjøpet (angrefrist) med beskjed om hvordan retur av produktene vil skje. Ved benyttelse av angreretten og retur av produktene vil kostnadene forbundet med returen betales av deg med mindre vi har misligholdt avtalen eller vi har levert andre produkter enn de du har bestilt.. Vi forplikter oss til å tilbakebetale det beløp du har betalt innen 14 dager fra den dag vi mottar produktene eller postens henteseddel.

Du må returnere produktene innen rimelig tid. Dette må gjøres selv om du ikke har fått refundert kjøpesummen fra oss. Returnerbare produkter må pakkes inn slik at de ikke kan skades, og sendes som Postens Norgespakke eller Servicepakke. Du vil få et pakkenummer av Posten slik at du har mulighet å spore pakken på www.posten.no. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending.

Unntak. Du gjøres med dette oppmerksom på at angreretten ikke gjelder dersom:

produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde; eventuelle beskadigelser eller forringelser skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra din side; selve leveringen har medført at produktet ikke kan leveres tilbake; produktet er gjenstand for rask fysisk forringelse; produktet er ment for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der du har brutt forseglingen, med mindre dette ikke fremkommer klart og tydelig på selve forseglingen. Du mister ikke angreretten ved å åpne forsendelsen så lenge produktet kan leveres i tilnærmet samme stand og mengde. Produktet er ikke levert i tilnærmet samme stand og mengde dersom du:
 • Har fjernet beskyttelsesfilm
 • Har skadet/fjernet originalemballasje
 • Har tatt produktet i bruk som ditt eget
 • Har påført riper, slitasje eller andre synlige skader på produktet.
 • Hvor dette ikke er overholdt vil produkter som kommer i retur bli returnert til deg.

Personopplysninger

Vi og vår konserngruppe bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss og de som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi ønsker å bruke personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. I forbindelse med anmodning om samtykke vil du bli informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved eventuelle kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn selskaper i vårt konsern når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss


Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. Salgspantet innebærer at du ikke kan avhende eller pantsette produktet før det er betalt. Med mindre salgspant ikke kan gyldig avtales, skal salgspantet også gjelde under angrerettsfristen. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Annet

Du gjøres oppmerksom på at kjøp av enkelte produkter og tjenester innebærer krav om godkjennelse av lisens- eller abonnementsvilkår fra produsenter eller operatører i tillegg til disse salgsbetingelser. Det er din plikt til å lese og forst¬å disse tilleggsvilkår og eventuelt godkjenne vilkårene overfor produsenten eller operatøren. Dersom du ikke er enig i eller kan akseptere sådanne vilk¬år ved mottak av vår leveranse, anbefales du å benytte din angrerett og returnere produktet til oss og fragå abonnementet overfor operatøren.