Service

Registrere service på nett?

Du kan selv registrere din service via internett. Finn frem IMEI-nummeret på telefonen og følg veivieseren på den neste sidene.

Start registrering her


Dersom du har behov for service på ditt produkt vil vi sende deg nødvendig materiell til dette formålet. Vennligst kontakt oss pr telefon: 815 68 605 eller e-post: telio@moobi.com Om litt vil du også få anledning til å registrere service direkte på våre sider. Materiell for innsending av telefon vil normalt sendes samme dag som du registrere service og senest påfølgende arbeidsdag fra vårt logistikksenter.

Før du sender telefonen til verksted vil vi anbefale at du sjekker ut feilen mot telefonens bruksanvisning slik at vi du er sikker på at dette ikke er en brukerfeil. Eksempel på typiske brukerfeil er at telefonen er feil satt opp i forhold til SMS, MMS og GPRS. Dårlig batterikapasitet kan typisk være relatert til at du har skrudd på flere funksjoner enn du strengt tatt har bruk for. Eksempel på slike er ekstra sterk skjermlys, blåtann og konstant 3G dekning. Les forøvrig våre mobilvettregler for tips om hvordan mobiltelefonen holder lenger.

Viktig for Apple iPhone eiere!
Alle iPhone med iOS 7 operativsystem må deaktivere "Find my iPhone" før enheten sendes til service. Trenger du hjelp med dette, ta kontakt med oss på 815 68 605 eller telio@moobi.com

Selvforskyldt feil:
Dersom feilen er selvforskyldt (slitasje, væskeskade, støtskade, slagskade ol.) dekkes ikke reparasjon + frakt av garantien. Du vil i disse tilfeller motta et prisoverslag som er et pristilbud på hva det vil koste å reparere telefonen. Ønsker du å reparere telefonen, returneres telefonen ferdig reparert fra verkstedet til den pris som er angitt i prisoverslaget. Ønsker du ikke å reparere telefonen, men vil ha den ubehandlet tilbake, må du betale teknikers jobb med undersøkelse + fraktkostnader. Telefonen sendes tilbake til deg i oppkrav og koster kr 320,- inkl. frakt. Dersom telefonen ikke lar seg reparere vil du også få tilbud om at verkstedet beholder telefonen og skroter den. Dette vil ikke koste deg noe.

Garanti eller produksjonsfeil:
Når feilen er en produksjonsfeil dekkes alle kostnader i forhold til service og frakt av garantien. Det dekkes også utgifter for lånetelefon etter 7 dager dersom din telefon ikke er tilbake innen denne tid. Ønsker du lånetelefon med en gang koster dette kr 190,- for dekning av fraktutgifter.

Hvor finner jeg IMEI nummer for min telefon?
IMEI-nummer er telefonens serienummer og består av 15 siffer. De fleste produsenter skriver IMEI på baksiden av telefonen, under batteriet og det begynner oftest med tallet 35. Du kan også taste *#06# på telefonen og IMEI vises i displayet. Du finner alltid IMEI på garantibevist fra Moobi.